Project Utrecht

Download hieronder de infoflyer voor het project


Het project
De provincie Utrecht stelt gelden beschikbaar om vakantieparken in de provincie Utrecht actief te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
Deze ondersteuning bestaat uit een kostenloze 0-meting en vrijwillige deelname aan georganiseerde informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontvangt de deelnemer korting op de deelnamekosten van Green Key voor het eerste jaar. De bedrijven van deelnemers worden individueel bezocht om de huidige situatie op te nemen (de 0-meting). Hieruit volgt een actielijst, die daarna als leidraad dient om te voldoen aan de criteria. Deze lijst wordt tijdens volgende contactmomenten besproken. De ondernemers kunnen na de 0-meting beroep doen op een “helpdesk”, waar aanvullende vragen kunnen worden gesteld. Na afronding van de voorbereidingen meldt de deelnemer zich aan voor de formele keuring, waarna een keurmeester het bedrijf zal bezoeken.

Bekijk hieronder het promotiefilmpje van Green Key waarin wordt uitgelegd wat het keurmerken inhoudt en wat ondernemers zelf van Green Key vinden. Kijk voor meer informatie op de website van Green Key

Doelgroepen
Het project is bedoeld voor ondernemers met een vakantiepark in Utrecht, die hun bedrijf willen verduurzamen. 

Themabijeenkomsten
Naast het individuele traject dat ondernemers doorlopen, vinden er tussentijdse themabijeenkomsten plaats om ervaring uit te wisselen en extra kennis op te doen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om tips en obstakels te bespreken met elkaar en een keurmeester. Ook komen naar behoefte en actualiteit speciale onderwerpen aan bod, zoals fiscale voordelen, energiebesparing, personeel en promotie met het keurmerk.

Slotbijeenkomst
Uitreiking van de behaalde certificeringen vindt plaats tijdens een feestelijk, officieel moment voor alle betrokken partijen. Dit wordt ook onder de aandacht van de media gebracht. Het doel is om de slotbijeenkomst te houden in het najaar van 2025. Het kan zijn dat ondernemers meer tijd nodig hebben voor het behalen van hun keurmerk (en dat kan gewoon), maar het project zelf zal daarna officieel sluiten.

Kosten van deelname
De deelnemende bedrijven betalen, dankzij de provincie Utrecht geen bijdrage voor de begeleiding. Deelnemers ontvangen 50% korting op het eenmalige entreegeld en de deelnamekosten voor het eerste jaar. De kosten voor maatregelen op het bedrijf om aan de eisen te voldoen, zijn afhankelijk van de onderneming en voor eigen rekening.
De jaarlijkse deelnamekosten kunt u deze vinden op de website.

Partners
De volgende partijen hebben het project mede mogelijk gemaakt: Provincie Utrecht - HISWA RECRON 

Aanmeldformulier project Provincie Utrecht

Uw gegevens