Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website www.stichtingkmvk.nl en de daarop gepubliceerde documenten. De eigenaar van de website is Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit, hierna te noemen Stichting KMVK. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en/of documenten te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

  • De informatie op deze website wordt door Stichting KMVK met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen op geen enkele wijze rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
  • Stichting KMVK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.
  • Deze website bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Stichting KMVK wordt beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Stichting KMVK.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie van onze website of van informatie van derden op deze site. Stichting KMVK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Stichting KMVK worden gereproduceerd of gebruikt. Slechts een niet commercieel privé gebruik is toegestaan in het kader van de wetgeving op auteursrecht.