KMVK

Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit

Organisatie

Stichting KMVK is opgericht in 1999 door en voor ondernemers en stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties. Dit doet zij door projecten op te zetten in samenwerking met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties.

Ook beheert de Stichting de duurzaamheidskeurmerken Green Key, Blauwe Vlag en Duurzaam Gastvrij. Verder ontwikkelt ze classificatiesystemen en voert ze honderden inspecties per jaar uit. De Stichting KMVK is een samenwerking tussen HISWA-RECRON, de ANWB en KHN.

De gezondheid van uw onderneming is belangrijk. Daarbij gaat het al lang niet meer alleen om de winst die u draait. Als ondernemer draagt u ook verantwoording voor de kwaliteit, de veiligheid en de effecten van uw bedrijf op het milieu, uw medewerkers en uw gasten. Heeft u als ondernemer extra aandacht voor deze aspecten? Dan snijdt het mes aan twee kanten. Een goede reputatie en een prettig veilig werkklimaat maken bedrijven immers innovatiever en efficiënter. Zo levert duurzaam ondernemen dubbele winst op: voor uw onderneming én voor het milieu.

Medewerkers Stichting KMVK:

Onze bestuursleden 

Derk Jan Verstand Voorzitter
Gerd-Jan Korte Penningmeester
Jeffrey Belt
namens HISWA-RECRON
Jeroen van den Heuvel namens HISWA-RECRON
Michel Kloeg namens KHN
Paul Makken namens de ANWB

mm


Keurmeesters


Stichting KMVK besteedt haar keuringsactiviteiten uit, vanwege haar onafhankelijke positie, aan de organisatie Groen Belicht.

Groen Belicht heeft zes keurmeesters ingezet om alle keuringen voor ons te verzorgen.

  • Reinder Oosting
  • Pieter Galema
  • Marco Ouwerkerk
  • Sander Verschuren
  • Frans Verouden

Missie en Visie Stichting KMVK

Missie:
De stichting heeft ten doel het professionaliseren en verbeteren van de wijze waarop ondernemingen in de vrijetijdssector omgaan met milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaspecten en het op economische wijze implementeren, integreren en stimuleren van genoemde aspecten in de bedrijfsvoering van de ondernemingen. Stichting KMVK werkt toe naar een klimaat-neutrale gastvrijheidssector in 2030.

Visie:
Stichting KMVK stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties. Door controleerbaar te verduurzamen heeft dit ook imago versterkende waarden voor de onderneming naar de markt én naar de overheid. Onze visie is dat met de keurmerken Duurzaam Gastvrij, Green Key en Blauwe Vlag als instrumentaria, ondernemers praktische tools in handen hebben om hun bedrijf te verduurzamen en maatregelen te implementeren.

Stichting KMVK houdt trends en ontwikkelingen en wetgeving (inzake energiebesparing) nauwlettend in de gaten om zo een gidsland te kunnen zijn voor de bedrijven in de sector. Stichting KMVK neemt een actieve adviserende en voorlichtende rol op zich. De stichting is een spin in het web van deelnemers aan de keurmerken, labels en classificatiesystemen enerzijds en aanbieders van duurzame productiemiddelen anderzijds.

Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit

Stichting KMVK