Links

FEE 

FEE is in 1981 vanuit o.a. Nederland opgericht en is inmiddels in 55 landen wereldwijd vertakt. IVN  implementeert de vijf officiële programma's van FEE. De programma's worden ondersteund door UNEP, UNESCO en WTO.

• Blauwe Vlag
• Green Key
• Eco-Schools: keurmerk voor scholen die verantwoord omgaan met milieu en leefomgeving
• Young Reporters for the Environment (YRE): Leerlingen onderzoeken en rapporteren op journalistieke wijze over hun leefomgeving
• Learning about Forest (LEAF) : Leerlingen/scholen adopteren een stuk natuur of bos dat als buitenlokaal voor de klas/groep fungeert. Zij dragen tevens bij aan beheer en onderhoud.

Website

 

IVN

Website

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De MIA en Vamil zijn fiscale regelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil, waaronder investeringen in de recreatiebranche (zie link hieronder naar leaflets).
De Milieulijst wordt jaarlijks herzien.
Meer info zie pagina fiscale informatie

 

Recron

RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een  optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden.

Website

 

Hiswa vereniging

De branchevereniging voor de watersport

Website

 

Stichting De Groene Koepel

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en omringende landen. De Groene Koepel is een marketing- en belangenbehartigingsorganisatie  voor de drie keurmerken Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen en Trekkershutten. Daarnaast staat zij met het DGK Lab als kennis- en ontwikkelcentrum aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie.

Website

Milieuwijzer Utrecht

De Milieuwijzer Utrecht is de nieuwe natuur & milieu internetvraagbaak van Milieucentrum Utrecht. U vindt hem op onze website  www.mcu.nl. De Milieuwijzer presenteert een schat aan informatie over lokale natuur & milieu onderwerpen. Bijvoorbeeld fraaie groene fietsroutes rond de stad, de biologische restaurants in Utrecht en inzamelpunten voor elektrische apparaten. Meer weten over de boerderijwinkels rond de stad of over het gezamenlijk inkopen van zonnepanelen? Ook dat is te vinden in de Milieuwijzer Utrecht..

Website

Green Deal Schone Stranden      

Green Key Nederland is partner en een van de ondertekenaars van de Green Deal Schone stranden. Met de betrokken partijen streven we er naar om in 2020 alle Nederlandse stranden schoon te hebben. Geen afval van strandbezoekers en geen afval meer uit zee. Wilt u meer weten over deze Green Deal, ga dan naar de website van Green Deal Schone Stranden. 

Website

Nederland Schoon

Stichting KMVK werkt in diverse projecten samen met de Stichting Nederland Schoon. Denkt u daarbij aan de wedstrijd Schoonste Strand van Nederland of in de Green Deal Schone Stranden.
Op de website van Nederland Schoon staat een interessante kenniswijzer over (zwerf)afval.

Website

Xandrion

Xandrion/RICN is het grootste inkoopnetwerk voor de vrijetijdsbranche.  
Sinds het voorjaar van 2009 hebben de Stichting KMVK en Xandrion/RICN een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat Xandrion/RICN haar deelnemers informeert over duurzaam inkopen én de mogelijkheden tot Green Key certificering. De Stichting KMVK ondersteunt Xandrion/RICN in adviezen voor duurzame inkoop

Website