Project Gelderland

Klik hier om u aan te melden voor de bijeenkomst van 13 juni as.

Aanmeldformulier | Uw gegevens

Download hieronder de infoflyers voor het project

 

Het project
De provincie Gelderland stelt gelden beschikbaar om bedrijven in de toeristisch-recreatieve sectore in de Provincie Gelderland actief te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.
Deze ondersteuning bestaat uit een kostenloze 0-meting en vrijwillige deelname aan georganiseerde informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontvangt de deelnemer korting op de deelnamekosten.  De bedrijven van deelnemers worden individueel bezocht  om de huidige situatie op te nemen (de 0-meting). Hieruit volgt een actielijst, die daarna als leidraad dient om te voldoen aan de criteria. Deze lijst wordt tijdens volgende contacten besproken. De ondernemers kunnen na de 0-meting beroep doen op een “helpdesk”, waar aanvullende vragen kunnen worden gesteld. Na afronding van de voorbereidingen meldt de deelnemer zich aan voor de formele keuring, waarna een keurmeester het bedrijf zal bezoeken.

Bekijk hieronder de promotiefilmpjes van Green Key en Blauwe Vlag waarin wordt uitgelegd wat dekeurmerken inhouden en wat ondernemers zelf van Green Key vinden. Kijk voor meer informatie op de websites van Blauwe Vlag en  Green Key

Doelgroepen
Het project is bedoeld voor ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. Green Key kent criteria voor diverse bedrijfsgroepen in de sector. Blauwe Vlag is voor jachthavens en stranden.

Themabijeenkomsten
Naast het individuele traject dat ondernemers doorlopen, vinden er tussentijdse themabijeenkomsten plaats om ervaring uit te wisselen en extra kennis op te doen. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om tips en obstakels te bespreken met elkaar en een keurmeester. Ook komen naar behoefte en actualiteit speciale onderwerpen aan bod, zoals fiscale voordelen, energiebesparing, personeel en promotie met het keurmerk.

Slotbijeenkomst
Uitreiking van de behaalde certificeringen vindt plaats tijdens een feestelijk, officieel moment voor alle betrokken partijen. Dit wordt ook onder de aandacht van de media gebracht. Het doel is om de slotbijeenkomst te houden in het voorjaar van 2024. Het kan zijn dat ondernemers meer tijd nodig hebben voor het behalen van hun keurmerk (en dat kan gewoon), maar het project zelf zal daarna officieel sluiten.

Kosten van deelname
De deelnemende bedrijven betalen, dankzij de subsidie van de Provincie Gelderland geen bijdrage voor de begeleiding. Deelnemers ontvangen 50% korting op het eenmalige entreegeld en de deelnamekosten voor het eerste jaar. De kosten voor maatregelen op het bedrijf om aan de eisen te voldoen, zijn afhankelijk van de onderneming en voor eigen rekening.
De jaarlijkse deelnamekosten voor en Blauwe Vlag haven zijn € 772 de tarieven voor Green Key kunt u deze vinden op de website.

Partners
De volgende partijen hebben het project mede mogelijk gemaakt: Provincie Gelderland  - HISWA RECRON en KHN.

Factsheet Gelderland van morgen

Aanmeldformulier project Gelderland

Uw gegevens
soort bedrijf invullen aub
Ik ga akkoord met de deelnamevoorwaarden