Fiscale Informatie

Financiƫle voordelen & subsidies

Green Key, Duurzaam Gastvrij Blauwe Vlag houders die in milieumaatregelen investeren kunnen gebruik maken van diverse rijkssubsidieregelingen, bijvoorbeeld:

•      SDE+  exploitatiesubsidies voor grootschaliger duurzame energietoepassingen zoals biomassaketels > 0,5MW

•      ISDE: vaste bedragen voor kleinere apparaten zoals warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels <0,5 MW

•      EIA fiscaal voordeel bij investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie

•      Mia/Vamil fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken

Met EIA en Mia/Vamil wordt gemiddeld tussen de 10 en 15 % op de investering terug ontvangen. SDE levert meer op, maar hierbij gaat het wel om grotere installaties. Zie ook de website van RVO.

Milieu- en Energielijst 2023

In 2023 krijgen bedrijven meer mogelijkheden om met fiscaal voordeel te investeren in energiezuinige en milieuvriendelijke technieken, innovatieve en bedrijfsmiddelen. Dit komt omdat in 2023 het budget van de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verhoogd met €100 miljoen tot €249 miljoen, en het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verhoogd wordt met €48 miljoen tot €217 miljoen.

EIA
De overheid wil met de EIA energiezuinige investeringen stimuleren en energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie een impuls geven. Bedrijven die investeren in technieken uit de zogenoemde Energielijst, kunnen via de EIA tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Deze Energielijst wordt jaarlijks geactualiseerd en voor 2023 zijn er technieken toegevoegd en verwijderd, en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt in het licht van de huidige hoge energieprijzen en de geopolitieke ontwikkelingen.

MIA/Vamil
Doormiddel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het extra aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarom zijn er naast de budgetverhoging voor de MIA/Vamil nieuwe innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen toegevoegd aan de Milieulijst. Deze Milieulijst wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat ruim 300 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. De Milieulijst 2023 draagt bij aan de beleidsdoelen van de overheid zoals een gezonde leefomgeving en een circulaire en klimaat-neutrale economie.

Geïnteresseerd en benieuwd of uw verduurzamingsinitiatief in aanmerking komt? Zie voor meer informatie over EIA en MIA/Vamil de volgende pagina’s:

De vernieuwde Milieu- en Energielijst 2023 is hier te vinden. U kunt op deze pagina uw sector en milieudoel invoeren of zoeken op trefwoorden/codes. Vervolgens worden de mogelijke energiezuinige en milieuvriendelijke technieken, innovatieve en bedrijfsmiddelen getoond die onder de EIA of MIA/Vamil regeling vallen. Als u op één van deze resultaten klikt vindt u verdere uitleg over de voorwaarden en voordelen van de investering, en een link om een aanvraag voor deze investering in te dienen. 

Rabo Impactlening

Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. U kunt van deze regeling profiteren als u in aanmerking komt voor een zakelijke lening en in geselecteerde branches actief bent of duurzaam koploper bent. Green Key, Duurzaam Gastvrij en Blauwe Vlag deelnemers komen in aanmerking voor de Rabo Impactlening.

De regels:

Deze zijn opgesteld samen met de Europese Investeringsbank (EIB), onze fundingpartner.

  • In uw bedrijf werken maximaal 3000 fte
  • De looptijd van de zakelijke lening is vijf of tien jaar
  • Het bedrag dat u wilt lenen ligt tussen de € 250.000 en € 7,5 miljoen
  • Uw bedrijf moet een Green Key certificering hebben

U vindt hier meer informatie over de Rabo Impactlening.